Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya

Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya’nın en özel oluşumlarından. Bölge, 1985’den bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Göreme Açık Hava Müzesi, milattan sonra dördüncü ila on üçüncü yüzyıla dek yoğun bir şekilde manastır hayatının yaşandığı bölge.

Göreme Açık Hava Müzesi, Hristiyanlık tarihinde önemli bir isim olan Kayseri Piskoposu Aziz Basil tarafından milattan sonra dördüncü yüzyılda bir dini eğitim ve düşünce merkezi olarak kurulmuş. Hristiyanlığa pek çok yenilik getiren Aziz Basil’in fikirleri ilk olarak burada öğretilmeye başlanmış. Bölgedeki manastır hayatı bin kadar sürmüş.